This website uses cookies to improve your user experience. Continuing to browse this website will be seen as your consent to us for placing cookies on your computer and using those cookies.
More information can be found in the Cookies-section of our Privacy Policy.
OK

Mühendislik

İnsanlığın teknik ve bilimsel bilgiyi geliştirmeye başlamasından itibaren ‘mühendislik’ sözcüğü çok farklı uzmanlık alanlarıyla ilişkilendirilmiştir. İlk örneklerinden son derece gelişmiş binalar ve teknolojik projelere kadar mühendislik, bilgisayar bilimleri ve nanoteknolojinin de yükselişiyle birlikte yeni gelişim yollarına ve çok daha yüksek bir hıza tanık olmaktadır.

Hangi çerçevede ele alınırsa alınsın, gündelik sorunların  çözümünde,insanoğlunun hayallerine ulaşmada bilgi en temel ihtiyaçtır. Bugünün mühendisleri, yarının dünyasını gerçek kılmak için çalışırlar. Benson & Winch, yalnızca doğru insan kaynağının yarının ihtiyaçlarına cevap verebileceğini bilerek, doğru yeteneği doğru ihtiyaçla bir araya getirip sizlere gerekli desteği sağlamak üzere her zaman yanınızda olacaktır.

Kariyer fırsatlarımıza bir göz atın.